คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจประกอบชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2

By: วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2557 [2014] ISSN: 0857-9776.Subject(s): ค่าสินไหมทดแทน (กฎหมาย) | ผู้เสียหาย -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย | ความรับผิด (กฎหมาย)
Contents:
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติกรรมพิเศษ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 222
ผู้เสียหายมีส่วนผิดอยู่ด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 223
บิดามารดาร่วมรับผิดกับผู้เยาว์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 429
บิดามารดาร่วมรับผิดกับเยาว์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 429
In: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 26, 2 (ธ.ค. 2557) 224-226
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

น.224 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติกรรมพิเศษ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 222

น.224 ผู้เสียหายมีส่วนผิดอยู่ด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 223

น.225 บิดามารดาร่วมรับผิดกับผู้เยาว์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 429

น.225 บิดามารดาร่วมรับผิดกับเยาว์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 429

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305