ปัญหาโครงสร้างฐานและอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์.

By: ประพันธ์ คงเอียด.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2556 [2013]ISSN: 1906-2850.Other title: Problem related to the tax base and tax rate of motor vehicle excise tax.Subject(s): รถยนต์ -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบขัอบังคับ -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 7, 1 (มี.ค. 2556) หน้า 345-357
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305