ปัญหาโครงสร้างฐานและอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์.

By: ประพันธ์ คงเอียดMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 1906-2850Other title: Problem related to the tax base and tax rate of motor vehicle excise taxSubject(s): รถยนต์ -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบขัอบังคับ -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 7, 1 (มี.ค. 2556) หน้า 345-357
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305