ชุดสูบน้ำโซลาร์เซลล์ไร้แบตเตอรี่สำหรับชนบท DC high voltage solar power.

By: ณัฐภูมิ สุดแก้ว.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2558 [2015]ISSN: 1905-5080.Subject(s): เครื่องสูบน้ำ | เซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ | เครื่องจักรกลการเกษตร -- ไทย In: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 7 (2558) 53-58 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305