ช่วงเวลาภาษีมูลค่าเพิ่ม : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศออสเตรเลีย.

By: ยุวธิดา อดิเรกวุฒิMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2557 [2014]ISSN: 1906-2850Other title: Value added tax period : a comparative study between Thailand and AustraliaSubject(s): ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- ไทย | ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- ออสเตรเลียOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 8, 1 (มี.ค. 2557) หน้า 257-267
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305