การนำเสนอข่าวและภาพข่าวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

By: รุจน์ โกมลบุตรContributor(s): นันท์นภัส คำยา | ปิยวรรณ ลาภประเสริฐกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2558 [2015]ISSN: 0125-8192Subject(s): การทำหนังสือพิมพ์ In: วารสารศาสตร์ 8, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2558) 7-39ตาราง, ภาพประกอบ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

มีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305