การเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจและระยะเวลาการใส่เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการดูแลโดยใช้ แนวปฏิบัติการพยาบาลที่สร้างจากหลักฐานเชิงประจักษ์.

By: บังอร นาคฤทธิ์.
Contributor(s): อำภาพร นามวงศ์พรหม | น้ำอ้อย ภักดีวงศ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2558 [2015]ISSN: 0858-3080.Other title: Unplanned Extubation and Duration of Mechanical Ventilation in Critically Ill Patients on Evidenced Based Nursing Practice.Subject(s): เครื่องช่วยหายใจ -- การใช้รักษา In: วารสารเกื้อการุณย์ 22, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558) 129-143 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305