การขนส่งสินค้าอันตรายผ่านแดน Update ประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสารฉบับที่ 9 สินค้าอันตราย (Dangerous Goods)

Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2558 [2015]Subject(s): การขนส่งระหว่างประเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับOnline resources: Full Text In: Unique tax and business law journal 22, 55 (ต.ค. 2558) 20
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305