ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบสั้นต่อความรู้ แรงจูงใจ และความต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง.

By: กิรณา อรุณแสงสด.
Contributor(s): วันทนา มณีศรีวงศ์กูล | อรสา พันธ์ภักดี.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2557 [2014]ISSN: 0857-5371.Other title: Effects of brief motivational interviewing on knowledge, motivation and medication adherence among patients with hypertension.Subject(s): ความดันเลือดสูง -- การป้องกันและควบคุม In: วารสารพยาบาลสาธารณสุข 28, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2557) 129-144 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305