การปรับตัวเพื่อความทางเศรษฐกิจและความเป็นสถาบันเพื่อการให้บริการสาธารณะของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคกลาง.

By: อริน เจียจันทร์พงษ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2558 [2015]ISSN: 0859-085xOther title: Resilience of the local newspapersSubject(s): หนังสือพิมพก้าวหน้า จังหวัดราชบุรี | หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ เพชรบุรี | หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น -- ไทย In: วารสารนิเทศศาสตร์ 33, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2558) 23-45
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305