การออกแบบแจ้งการประเมินและส่งให้แก่ผู้นำของเข้าทราบเพื่อมาชำระอากรเพิ่มเติม จะเป็นเหตุทาให้อายุความสะดุดหยุดลงหรือไม่.

By: กฤติกา ปั้นประเสริฐ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2559 [2016]Subject(s): ภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | การประเมินภาษี -- ไทยOnline resources: View online article In: Unique tax and business law journal 26, 59 (ก.พ. 2559) 3-7
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305