วิเคราะห์ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 591/2553 กับการใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรตามความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA)

By: กฤติกา ปั้นประเสริฐMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2559 [2016]Subject(s): สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร -- กลุ่มประเทศอาเซียน | เขตการค้าเสรี -- กลุ่มประเทศอาเซียนOnline resources: Full text In: Unique tax and business law journal 27, 60 (มี.ค. 2559) 3-7
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305