พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับของชาวรัสเซียผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.

By: วิทวัส รุ่งเรืองผลContributor(s): วรสุดา คำเป็ก. คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2558 [2015]ISSN: 0125-233xOther title: Russian consumer behavior in jewelry buying via E-commerceSubject(s): พฤติกรรมผู้บริโภค -- รัสเซีย | เครื่องประดับ -- การตลาด -- ไทย | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | การธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ซื้อสินค้าออนไลน์ Jewelry E-commerce In: วารสารบริหารธุรกิจ 38, 148 (ต.ค.-ธ.ค. 2558) 39-56
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus;Professor Sangvian Indaravijaya Library;Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus);Faculty of Journalism and Mass Communication Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305