ยอมรับโทษ แต่ไม่ยอมรับผิด : นิติสำนึกในการขับเคลื่อนกฎหมาย เพื่อความยุติธรรมในสิทธิชุมชน.

By: ภิรัชญา วีระสุโขMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2559 [2016]ISSN: 1685-9855Other title: Punishment accepted but no guilt admitted : legal mobilization to claim for justice in community rightSubject(s): สิทธิชุมชน | ความยุติธรรม -- บทวิจารณ์ | กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง -- ไทย | นโยบายสาธารณะ | ประจวบคีรีขันธ์ | กลุ่มอนุรักษ์บ้านกรูด-บางสะพาน | โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน | หินกรูด | บางสะพาน | โครงการโรงถลุงเหล็กบางสะพาน | โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน | นิติสำนึก In: วารสารสถาบันพระปกเกล้า 14, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559) 105-132 :แผนภาพ, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Professor Direck Jayanama Library
Holdings: Thammasat Library, Pattaya Campus

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305