กระบวนการหาทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการขยะชุมชนตามแนวพระราชดำริ : กรณีศึกษา ชุมชนสุขใจวิลเลจ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.

By: หัทญา เนตยารักษ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2559 [2016]ISSN: 0858-4435.Other title: Process Selection for Proper Solid Waste Management in Community According to Royal Initiative: A Case Study of Sukjai Village, Bang Khen District, Bangkok.Subject(s): โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -- การศึกษา | ขยะและการกำจัดขยะ | ขยะและการกำจัดขยะ -- ไทย -- กรุงเทพฯ | ปุ๋ยหมัก -- วิจัย | ขยะและการกำจัดขยะ -- การมีส่วนร่วมของชุมชน. -- ไทย | ขยะและการกำจัดขยะ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย | การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน | ปุ๋ยหมักจากขยะOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) In: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24, 5 (ฉบับพิเศษ 2559) 717-725 ;ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305