การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยจากการดักฟังทางโทรศัพท์และการได้มาซึ่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 14 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519

By: นิทธันต์ ขันธรูจีMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2559 [2016]ISSN: 1906-3253Other title: Protection of the rights of the accused or defendant intercepted-telephone and data acquisition electronics knicks under section 14 of laws in pursuance to the narcotics control act, B.E. 2519 (1976)Subject(s): การลอบฟังทางโทรศัพท์ -- ไทย | ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย In: วารสารกระบวนการยุติธรรม 9, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2559) 51-65
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus;Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305