แบบจำลองการพยากรณ์ราคามันสำปะหลังโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น

By: ผุสดี บุญรอดContributor(s): กรวัฒน์ พลเยี่ยมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2560 [2017] ISSN: 0858-4435Other title: A cassava price forecasting model using a multi-layer artificial neural networkSubject(s): ราคาสินค้าเกษตร -- ไทย -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | มันสำปะหลัง -- ราคา -- ไทย -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | เครือข่ายหน่วยประสาท (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) | การเรียนรู้แบบมีการสอน In: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2560) 533-543 : ตาราง, ภาพประกอบ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305