ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญก้ับพระราชบัญญัติในช่วงการยึดอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะรัฐประหาร.

By: สมคิด เลิศไพฑูรย์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2558 [2015]ISSN: 0125-3093Other title: The relationship between constitution and acts during the seizure of state power by Coup d'Etat CouncilSubject(s): กฎหมาย -- ไทย | กฎหมายปกครอง | กฎหมายรัฐธรรมนูญ In: วารสารกฎหมาย 33, 1 (มี.ค. 2558) 19-38
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Thammasat Library, Pattaya Campus
Holdings: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305