การยกเว้นความรับผิดตามสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจการบินระหว่างประเทศและการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามกฏหมายของผู้โดยสารในกรณียกเลิกเที่ยวบิน.

By: สุรางคนา ล่ำรุ่งเรืองContributor(s): วิรตี ศิริยุทธ์วัฒนาMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2560 [2017]ISSN: 1906-2664Subject(s): ความรับผิดและการยกเลิกเที่ยวบิน | การบินระหว่างประเทศOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี 12, 15 (พ.ย. 2560) 11-25 :ตาราง
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและบทภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305