ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การควบคุมการให้บริการรถยนต์ร่วมเดินทางผ่านแอปพลิเคชันพกพา: กรณีศึกษากฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย.

By: กรชนก สุริยาเรืองฤทธิ์Contributor(s): เสฏฐพงศ์ ไปวันเสาร์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2561 [2018]ISSN: 1906-2664Subject(s): การให้บริการรถยนต์ร่วมเดินทาง | รถรับจ้างส่วนบุคคลOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี 13, 16 (พ.ค. 2561) 1-19
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย : บทคัดย่อภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305