ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับญี่ปุ่น ค.ศ. 1965-2009.

By: นภดล ชาติประเสริฐMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2561 [2018]ISSN: 0857-6033Other title: History of relationship between Republic of Korea and Japan, 1965-2009Subject(s): ญี่ปุ่น | เกาหลีใต้ | ความขัดแย้งด้านดินแดนและประวัติศาสตร์ | การพึ่งพากันและกันทางเศรษฐกิจ | การเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา | Japan | South Korea | Territorial and history conficts | Economic interdependence | America's Pacific alliance In: International journal of East Asian studies 22, 1 (Jan. -Jun. 2018) 94-120.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305