ข่าวลือบนทวิตเตอร์ : การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในห้วงของการเปลี่ยนผ่านทางสังคม-การเมืองในประเทศไทย.

By: พิจิตรา สึคาโมโต้Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2560 [2017]ISSN: 0125-7536Other title: Rumors on Twitter : flows of news and information under Thailand's socio-political transitionSubject(s): ข่าวลือ | ทวิตเตอร์ | สื่อสังคมออนไลน์ | รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 | Rumors | Social media | Twitter | The 2014 coup d'e'tatOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 36, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2560) 41-63: ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305