การใช้แบบจำลองในการวิเคราะห์รูปแบบการให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมือง

By: วเรศรา วีระวัฒน์Contributor(s): ฐานันดร บุญไชยMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2561 [2018] ISSN: 2286-7333Other title: Simulation modeling in metro operations pattern analysisSubject(s): รถรางไฟฟ้า -- ไทย -- กรุงเทพฯ | ระบบขนส่งทางราง | การจัดตารางเดินรถไฟฟ้าOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: Thai journal of science and technology 7, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 293-306 : ตาราง, ภาพประกอบ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

บทความภาษาอังกฤษ; บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305