ประสิทธิศักย์และความปลอดภัยของยาบาโคลเฟนในการคงการหยุดดื่มสุราของผู้ป่วยติดสุราโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่.

By: วัลลีย์ มิตรมโนชัยContributor(s): อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ | วิรัตน์ นิวัฒน์นันท์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2559 [2016]ISSN: 0857-2127Other title: Efficacy and safety of Baclofen for maintenance of alcohol abstinence in alcohol-dependent patients, Thanyarak Chiang Mai HospitalSubject(s): คนติดสุรา -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ | บาโคลเฟน | การหยุดดื่มสุรา In: วารสารสวนปรุง 32, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559) 66-83 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305