ประสิทธิศักย์และความปลอดภัยของยาบาโคลเฟนในการคงการหยุดดื่มสุราของผู้ป่วยติดสุราโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่.

By: วัลลีย์ มิตรมโนชัย.
Contributor(s): อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ | วิรัตน์ นิวัฒน์นันท์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2559 [2016]ISSN: 0857-2127.Other title: Efficacy and safety of Baclofen for maintenance of alcohol abstinence in alcohol-dependent patients, Thanyarak Chiang Mai Hospital.Subject(s): คนติดสุรา -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ | บาโคลเฟน | การหยุดดื่มสุรา In: วารสารสวนปรุง 32, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559) 66-83 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305