การพัฒนาระบบการบริหารการรับและการส่งต่อผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร.

By: วรรณา กรีทองContributor(s): กรรณิการ์ สุวรรณโคต | เพ็ญจันท์ ส.โมไนยพงศ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2559 [2016]ISSN: 1686-8579Other title: Development of patient referral management system for Professional Nurses at Emergency Department in a Tertiary Level Hospital under the Medical Service Department in Bangkok Metropolitan AdministrationSubject(s): การส่งต่อและการปรึกษา | บริการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | การรับและส่งต่อผู้ป่วย In: วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 12, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2559) 23-36 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305