การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้สงอายุที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้.

By: ยุพา สุทธิมนัส.
Contributor(s): วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย | ทวีศักดิ์ กสิผล.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2557 [2014]ISSN: 0857-5371.Other title: Development of a clinical nursing practice guideline for caregiver of uncontrolled hypertensive elderly patients.Subject(s): การดูแลด้านการพยาบาล | ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย | ความดันเลือดสูง -- การป้องกันและควบคุม In: วารสารพยาบาลสาธารณสุข 28, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2557) 81-91
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305