ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้เขตกรุงเทพมหานคร.

By: กชกร ธรรมนำศีล.
Contributor(s): ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ | พัชราพร เกิดมงคล | จินตนา อาจสันเที๊ยะ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2558 [2015]ISSN: 0857-5371.Other title: Effects of self-care promoting program on self-care behavior among older adults with uncontrolled hypertension in Bangkok Metropolitan.Subject(s): การดูแลตนเอง | ความดันเลือดสูง -- การป้องกันและควบคุม In: วารสารพยาบาลสาธารณสุข 29, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2558) 43-55 : ตาราง, แผนภูมิ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305