การพิสูจน์ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์จากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ.

By: ธนกฤต วรธนัชชากุล.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2559 [2016]ISSN: 1686-3720.Subject(s): กฎหมายการแพทย์ -- ไทย | ความรับผิดของราชการ -- ไทยOnline resources: View online article In: จุลนิติ 13, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2559) 41-54
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305