การขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคอาเซียน.

By: วันชัย ปานจันทร์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2560 [2017]ISSN: 0125-3638Other title: Chinese influence and directions of economic competition in the ASEAN regionSubject(s): กลุ่มประเทศอาเซียน -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- จีน | จีน -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน In: เอเชียปริทัศน์ 38, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2560) 23-51
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Professor Direck Jayanama Library
Holdings: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305