การสำรวจความต้องการคำบรรยายแทนเสียงของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร.

By: ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสารMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2562 [2019]ISSN: 0125-8192Other title: A survey of closed captions viewing in BangkokSubject(s): คำบรรยายแทนเสียง | การวิจัยเชิงสำรวจ | การรับชมโทรทัศน์ | Closed captions | Survey research | Television viewingOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารศาสตร์ 12, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2562) 189-214 : ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

บทคัดความภาษาไทย ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305