ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.

By: นราศิณี แก้วใหลมา.
Contributor(s): สุรพล เศรษฐบุตร | บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล | ประทานทิพย์ กระมล.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2560 [2017] ISSN: 0857-0841.Other title: Factors affecting farmers’ adoption of organic agricultural practices, Mae Ho Phra Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai Province.Subject(s): เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย -- เชียงใหม่ In: วารสารเกษตร 33, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 387-395 : ตาราง
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305