ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

By: นราศิณี แก้วใหลมาContributor(s): สุรพล เศรษฐบุตร | บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล | ประทานทิพย์ กระมลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2560 [2017] ISSN: 0857-0841Other title: Factors affecting farmers’ adoption of organic agricultural practices, Mae Ho Phra Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai ProvinceSubject(s): เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย -- เชียงใหม่Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารเกษตร 33, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 387-395 : ตาราง
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305