การปรับนโยบายเชิงรุกของญี่ปุ่นกับพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างบรูไนดารุสซาลามกับประเทศในเอเชียตะวันออก

By: นภดล ชาติประเสริฐMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2561 [2018] ISSN: 0125-6416Other title: Japan's assertive foreign policy and the dynamics of relationship between Brunei Darussalam and the East Asian CountriesSubject(s): ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- บรูไน | บรูไน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- บรูไน | ญี่ปุ่น -- การค้า -- บรูไนOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารญี่ปุ่นศึกษา 35, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 1-13
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305