ผลของการทำ Seed Treatment ร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อความงอกและการเติบโตของผักกาดหอม

By: จักรพงษ์ กางโสภาContributor(s): Russell K. Hynes | บุญมี ศิริMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2561 [2018] ISSN: 0857-0841Other title: Effects of seed treatment with plant growth promoting bacteria on germination and growth of lettuceSubject(s): ผักกาดหอม -- การเจริญเติบโต | เมล็ดพันธุ์ -- การทดสอบ | คุณภาพเมล็ดพันธุ์Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 385-397 : ตาราง, ภาพประกอบ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305