เรื่องเล่าจากพี่สู่น้อง "เอสซีจี" กับหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง".

By: อรวรรณ บัณฑิตกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2560 [2017]ISSN: 1513-4733Subject(s): รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส | กานต์ ตระกูลฮุน, 2498- | วิไลพร เจตนจันทร์ | เชาวลิต เอกบุตร | ยุทธนา เจียมตระการ | กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ | เอกก์ ภทรธนกุล | บริษัทปูนซิเมนต์ไทย -- การจัดการ | การพัฒนาองค์การ -- ไทย. -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
Contents:
สุเมธ ตันติเวชกุล. ปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ประมาณตน มีเหตุผล และไม่ประมาท/
วิไลพร เจตนจันทร์. สร้างภูมิคุ้มกันด้วยนวัตกรรม ลดความเสี่ยงด้วย go regional/
ยุทธนา เจียมตระการ. เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความรู้คู่คุณธรรม ภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งขององค์กรเพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างมั่นคง คือการมี "คนเก่ง" และ "คนดี"/
กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์. SCG marketing way building trusted innovation/
เอกก์ ภทรธนกุล. สร้างแบรนด์ให้คนหลงรัก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/
In: Marketeer 18, 209 (ก.ค. 2560) 64-79 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

สุเมธ ตันติเวชกุล. ปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ประมาณตน มีเหตุผล และไม่ประมาท/

วิไลพร เจตนจันทร์. สร้างภูมิคุ้มกันด้วยนวัตกรรม ลดความเสี่ยงด้วย go regional/

ยุทธนา เจียมตระการ. เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความรู้คู่คุณธรรม ภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งขององค์กรเพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างมั่นคง คือการมี "คนเก่ง" และ "คนดี"/

กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์. SCG marketing way building trusted innovation/

เอกก์ ภทรธนกุล. สร้างแบรนด์ให้คนหลงรัก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305