พลวัตการเมืองภายในต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีความขัดแย้งและความร่วมมือไทย-เมียนมาร์ (1997-2006)

By: พินิตพันธุ์ บริพัตร, ม.ล.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2559 [2016]ISSN: 2465-4043.Other title: Dynamics of domestic politics in international relations : a case study of conflict and cooperation between Thailand and Myanmar (1997-2006). In: วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1, 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2559) 53-118
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305