การรับและจำหน่ายทรัพย์มรดกของพระภิกษุ: ความสัมพันธ์กับพระวินัยและปัญหาในทางปฏิบัติ

By: สมพรนุช ตันศรีสุขMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2562 [2019]ISSN: 0857-3867Subject(s): กฎหมายมรดก พระภิกษุ พระสงฆ์ วัด ทรัพย์มรดก In: วารสารนิติศาสตร์ 48, 1(มี.ค. 62) หน้า 139-160
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305