คอร์รัปชันกับสังคมไทย : วาทกรรมโลกเสรีนิยมใหม่กับหนทางแก้ไขที่ขวางต้านประชาธิปไตย

By: กุลชาติ ทักษไพบูลย์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2561 [2018]ISSN: 0125-135X In: รัฐศาสตร์สาร 39, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 89-118
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305