"รายได้ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล" มีความหมายเดียวกับเงินได้พึงประเมินหรือไม่?.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
Contributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2558 [2015]ISSN: 0125-5991.Subject(s): ภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ In: สรรพากรสาส์น 62, 8 (ส.ค. 2558) 67-77
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305