ความเหมาะสมของมาตรการทางกฎหมายอาญาที่ใช้บังคับแก่ภิกษุในการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง.

By: ณัฐธิดา ใจเย็น.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2559 [2016]ISSN: 1906-2850.Subject(s): ภิกษุ | พระวินัย | อาบัติ | โทษ | ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | การรับโทษหนักขึ้น | ลักทรัพย์ | ยักยอก | ฉ้อโกง | เรี่ยไร | อวดอ้างคุณวิเศษ | อวดอุตริมนุสธรรมOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 10, 3 (ก.ย. 2559) หน้า 155-169
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305