การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายญี่ปุ่นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

By: จิรวัฒน์ จงสงวนดีContributor(s): สุวงศ์ ยอดมณี | พัชรี ไชยเรืองกิตติ | วารีรัตน์ รัตนวิบูลย์สม | ณรัณ โพธิ์พัฒนาชัยMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2556 [2013]ISSN: 1513-1777Subject(s): กฎหมายไทย | กฎหมายญี่ปุ่น | สาธารณภัย In: วารสารกฎหมายปกครอง 30, 1 (2556) 23-102
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

บทความภาษาไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305