การจัดการกับความรุนแรงระหว่างเด็กและเยาวชนในชุมชุม.

By: นันทนา วงศ์วัฒนาเสถียรContributor(s): สุวัจฉรา เปี่ยมญาติMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0857-3166Other title: Management of violence in child and youth in communitySubject(s): ความรุนแรง | เด็ก เยาวชนOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 20, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2555) 47-66
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305