การพิจารณาคดีโดยเร่งรัดในศาลปกครองแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

By: วิชญ์พาส พิมพ์อักษรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublisher: 2562 [2019]ISSN: 1513-7996Subject(s): ตุลากาลศาลปกครอง | กระบวนพิจารณาคดีล่าช้า | เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง In: วารสารวิชาการศาลปกครอง 19, 1(เม.ย.-มิ.ย. 62) หน้า1-26
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305