ศาลปกครองอิตาลี่มีอำนาจในการกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในระหว่างรอการพิจารณาไว้ชั่วคราวเนื่องจากมีการโต้แย้งเขตอำนาจศาล

By: กาญจนา ปัญญานนท์Material type: Continuing resourceContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublisher: 2562 [2019]ISSN: 1513-7996Subject(s): การรอพิจารณาไว้ชั่วคราวระหว่างรอคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล | วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา In: วารสารวิชาการศาลปกครอง 19, 1(เม.ย.-มิ.ย. 62) หน้า 27-47
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305