การบังคับใช้หลัก "การห้ามพิพากษาเกินคำขอ" ในคดีปกครองที่ศาลมีอำนาจออกบังคับเพื่อคุ้มครองความชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นสิทธิในเชิงภววิสัยของปัจเจกชนทุกคนร่วมกัน

By: อภิญญา แก้วกำเหนิดMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublisher: 2562 [2019] ISSN: 1513-7996Subject(s): กฎหมายเอกชน | กฎหมายมหาชน In: วารสารวิชาการศาลปกครอง 19, 1(เม.ย.-มิ.ย. 62) หน้า 48-75
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305