การท่องเที่ยวโบราณสถานประเภทวัดในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียงกรณีศึกษาการจัดการสื่อและข้อมูลการท่องเที่ยววัดสุวรรณดาราราม.

By: นิรันดร ทองอรุณMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2558 [2015]ISSN: 1686-0667Other title: The ancient temples route of Ayutthaya city lsland and its eighborhood: A case study of media and data management at Wat SuwandararamSubject(s): การท่องเที่ยว | โบราณสถาน In: วารสารไทยคดีศึกษา 12, 2( เม.ย.-ธ.ค.2558) 1-50: ตาราง,แผนภูมิ,ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305