การกำหนดอายุและศึกษารูปแบบศิลปกรรมของโบราณสถานวัดตะเว็ดในเขตป่าดงตาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

By: กำพล จำปาพันธ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2558 [2015]ISSN: 1686-0667Other title: Dating and the study of the artistic styles of the ancient remains of Wat Tawet in Pa Dong Tan,Phra Nakhon Si Ayutthaya ProvinceSubject(s): ศิลปกรรม | โบรานสถาน In: วารสารไทยคดีศึกษา 12, 2 (เม.ย.-ธ.ค. 2558) 51-90 : ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305