การจำลองกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการไตรรีฟอร์มมิง (Tri-reforming).

By: สิรภัทร สมจิตต์Contributor(s): เสาวลักษณ์ ทัฬหะกุลธร | วรณี มังคละศิริMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2561[2018] ISSN: 2287-0598Other title: Simulation analysis of hydrogen production from biogas via tri-reforming processSubject(s): กระบวนการไตรรีฟอร์มมิง | กระบวนการผลิตไฮโดรเจน | ก๊าซชีวภาพ In: วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ 4, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 5-12 : ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทควาามภาษาไทย ,บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305