เจดีย์แบบมอญสกุลช่างอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี.

By: สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2558 [2015]ISSN: 1686-0667Other title: Mon style pagodas of Amphoe Ban Pong and Amphoe Photharam SchoolSubject(s): ศิลปะ | สถาปัตกรรม In: วารสารไทยคดีศึกษา 12, 2 (เม.ย.-ธ.ค.2558) 91-149 : ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305