การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์.

By: นภัสรพี ปัญญาธนวาณิชContributor(s): มณฑลี ศาสนนันทน์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2561[2018] ISSN: 2287-0598Other title: Application of Lean Thinking to Improve Purchasing Process : A Case Study of Automotive IndustySubject(s): กระบวนการจัดซื้อ | แนวคิดแบบลีน | ความสูญเปล่าในกระบวนการ In: วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ 4, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 21-29 : ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทควาามภาษาไทย ,บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305