หวยสัตว์: การต่อรองอำนาจจากรัฐในสังคมภาคใต้.

By: จิรัชยา เจียวก๊กContributor(s): ยุทธกาน ดิสกุล | สันติชัย แย้มใหม่ | ดวงกมล ดีพันธ์ุMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2558 [2015]ISSN: 1686-0667Other title: Animal Lottery he negotiation of state power in Thailand's southern societySubject(s): หวยสัตว์ | การพนัน | การพนันผิดกฎหมาย In: วารสารไทยคดีศึกษา 12, 2 (เม.ย.-ธ.ค.2558) 177-208 : ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305