การออกแบบของที่ระลึกเรื่องชุดประจำชาตินางงามไทย.

By: ดนัย เรียบสกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2558 [2015]ISSN: 1686-0667Other title: The souvenir design of Thai beauty queen national costumeSubject(s): ชุดประจำชาติ | การออกแบบชุดประจำชาติ In: วารสารไทยคดีศึกษา 12, 2 ( เม.ย.-ธ.ค. 2558) 209-241 : ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305